Hopp over navigasjon
    
Søk med mobilen

Logg på


Gløymt passord/pinkode?
Ny lånar?

Du må være registrert som låner for å kunne logge inn. Du kan logge inn med lånernummer (står på bibliotek-kortet) eller e-postadresse, og passord/PIN-kode. Innlogging med e-postadresse krever at adressen er registrert på deg i dette bibliotekets lånerregister, og bare på deg.

For å kunne nytte desse tenestene, må du logge inn med lånarnummer og PIN-kode. Nummeret finn du på bibliotekkortet ditt. Dersom du ikkje gjer noko på 10 minutt, må du logge inn på nytt.

Skjul detaljer

Rettleiing for nye brukarar


Dersom du ikkje har Nasjonalt/felles lånekort og ikkje har registrert deg som lånar, må du skaffe deg eit lånekort før du kan ta i bruk MappaMi.
Det får du på biblioteket. Når du er der, er det også lurt å registrere e-post-adressa di og be om å få tilsendt eit passord som du kan bruke når du skal logge deg inn i MappaMi®.

Eksisterande låner

Dersom du alt er registrert som lånar på biblioteket, og du har registrert ei e-postadresse, kan du få tilsendt eit passord som du kan bruke til å logge deg på.
Send ny PIN

Dersom du ikkje har PIN-kode, kan du bruke fødselsdatoen (d/m/å, eksempel: 1/8/1978) i staden. Dette vil berre vere mogeleg tre gonger. Etter det må du endre PIN-koden.